Systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácia teda rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie stavu ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.

Sféry pôsobenia v oblasti deratizačných služieb:

  • mestá a obce (veľkoplošné zásahy na verejných priestranstvách)
  • bytový fond (činžové domy, rodinné domy)
  • gastro zariadenia
  • ubytovacie zariadenia (hotely, internáty …)
  • školy
  • administratívne komplexy
  • obchodné centrá
  • poľnohospodárske podniky
  • potravinárska výroba
  • iné

Pri výkone deratizačných služieb vo veľkej miere využívame rodenticídne prípravky z vlastnej výrobnej produkcie, čoho výsledkom je veľmi priaznivá konečná cena služby.