Súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov (hmyzu).

Sféry pôsobenia v oblasti dezinsekčných služieb:

 • bytový fond (činžové domy, rodinné domy)
 • gastro zariadenia
 • ubytovacie zariadenia (hotely, internáty …)
 • školy
 • administratívne komplexy
 • výrobné komplexy
 • obchodné centrá
 • zdravotnícke zariadenia
 • poľnohospodárske podniky
 • potravinárska výroba
 • veľkoplošné zásahy zamerané na likvidáciu komárov a kliešťov
 • iné

Chemická dezinsekcia je v praxi najčastejšou používanou metódou ničenia škodlivých článkonožcov (hmyzu).

Hlavné spôsoby aplikácie metódou chemickej dezinsekcie:

 • dezinsekcia aerosolom
 • dezinsekcia postrekom
 • dezinsekcia nástrahovým systémom
 • dezinsekcia fumigáciou