DEZINSEKCIA

Súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu.

Sféry pôsobenia v oblasti dezinsekčných služieb:

 • bytový fond (bytové domy, rodinné domy)
 • gastro zariadenia
 • ubytovacie zariadenia (hotely, internáty a pod.)
 • školy
 • administratívne komplexy
 • výrobné komplexy
 • obchodné centrá
 • zdravotnícke zariadenia
 • poľnohospodárske podniky
 • potravinárska výroba
 • veľkoplošné zásahy zamerané na likvidáciu komárov a kliešťov
 • iné

Chemická dezinsekcia je v praxi najčastejšou používanou metódou ničenia škodlivých článkonožcov – hmyzu.

Spôsoby aplikácie metódou chemickej dezinsekcie:

 • Elektrické lapače hmyzu
 • Dezinsekcia postrekom
 • Dezinsekcia aerosólom
 • Dezinsekcia fumigáciou
 • Dezisekcia nástrahami
 • Elektrické lampy