Naše služby:

  • údržba verejnej zelene a záhradnícke služby
  • deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a fumigácia

Výroba a obchod:

  • výroba rodenticídnych prípravkov
  • predaj rodenticídnych prípravkov

Zárukou kvality a profesionality najšej spoločnosti v uvedených oblastiach sú skúsenosti z odbornej praxe ako i systém riadenia kvality ISO 9001:2008, ktorý spoločnosť úspešne uplatňuje od roku 2005.