Spoločnosť AGRONOVA SERVIS, s.r.o. bola založená v roku 2007 ako nástupnícka spoločnosť fyzickej osoby, ktorá úspešne pôsobila na slovenskom trhu 14 rokov. V súčasnosti pôsobí v oblasti výroby, obchodu a služieb:

  •   údržba verejnej zelene a záhradnícke služby
  •   ochrana pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám
  •   deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a fumigácia
  •   predaj rodenticídnych prípravkov

Zárukou kvality a profesionality našej spoločnosti v uvedených oblastiach sú dlhoročné skúsenosti z odbornej praxe ako i systém riadenia kvality ISO 9001:2015, ktorý spoločnosť úspešne uplatňuje od roku 2005.