Výroba a predaj rodenticídnych prípravkov

Rodenticídy sú prípravky určené na hubenie škodlivých hlodavcov. Spoločnosť AGRONOVA SERVIS, s.r.o. vyrába a distribuuje nasledovné rodenticídne prípravky:

  • RATIMOR obilná nástraha
  • RATIMOR granule
  • RATIMOR mäkká návnada
  • BIOTTOL lep

Obsah: malospotrebiteľské a veľkospotrebiteľské balenia

Rodenticídne prípravky sú distribuované vo veľkospotrebiteľskom ako aj v malospotrebiteľskom balení.

  • Veľkospotrebiteľské balenie (25 kg, 7 kg, 6 kg) distribuujeme priamo ku konečnému zákazníkovi.
  • Malospotrebiteľské balenia (1500 g, 1000g, 500g, 200g, 150g ) sú určené a distribuované do siete záhradkárskych predajní, gazdovských potrieb v rámci SR.