Predaj rodenticídnych prípravkov v rámci deratizačnej služby

Rodenticídy sú prípravky určené na hubenie škodlivých hlodavcov, v ponuke sú vo veľkospotrebiteľských baleniach:

  • RATIMOR obilná nástraha
  • RATIMOR mäkká nástraha
  • RATIMOR granule
  • BIOTTOL lep
  • podľa potreby zákazníka