ÚDRŽBA ZELENE

Príprava pôdy, zakladanie trávnika, kosenie porastov, rez kríkov, ošetrenie porastov, údržba cintorínov.

OCHRANA PAGAŠTANA

Ochrana pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám.

DERATIZÁCIA

Regulácia škodlivých hlodavcov, zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.

RODENTICÍDY

Predaj rodenticídnych prípravkov, malospotrebiteľské aj veľkospotrebiteľské balenia.

Profil firmy

Spoločnosť AGRONOVA SERVIS, s.r.o. bola založená v roku 2007 ako nástupnícka spoločnosť fyzickej osoby, ktorá úspešne pôsobila na slovenskom trhu 14 rokov. V súčasnosti pôsobí na trhu služieb, výroby a obchodu.

Viac o firme

PONUKA SLUŽIEB

  • Celoročná údržba zelene
  • Ochrana pagaštana – chemické ošetrenie drevín
  • Dezinsekcia (ničenie škodlivého hmyzu)
  • Deratizácia (ničenie hlodavcov)
  • Dezinfekcia (ničenie mikroorganizmov)
  • Fumigácia – plynovanie

Referencie

Naše služby už využilo množstvo firiem i jednotlivcov. Spokojnosť zákazníkov je pre nás najväčšou motiváciou.

Prejsť k referenciám

Hľadáte spoľahlivého partnera pre údržbu zelene, či ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY?

Dokážeme vyhovieť potrebám aj tých najnáročnejších klientov – flexibilné riešenia, precízne a odborne vykonaná práca.