Fumigácia (plynovanie) je proces ošetrenia chemickým prípravkom (fumigantom), ktorý pôsobí na komoditu, alebo určitý ošetrovací priestor úplne v plynnej forme. V tomto procese je súčasne obsiahnutý insekticídny, akaricídny a rodenticídny účinok a to prenikaním fumigantov cez komoditu alebo prostredie.

Hlavné výhody fumigácie:

  • po aplikácii fumiganty zanechávajú minimálne rezíduá
  • likvidujú všetky vývojové štádiá hmyzu
  • ničia dospelé aj larválne štádiá roztočov

Pri poskytovaní týchto služieb používame fumiganty s aktívnymi látkami fosfidu hlinitého. Spoločnosť AGRONOVA SERVIS, s.r.o. vystavuje pri každej fumigácii certifikát obsahujúci všetky náležitosti potrebné či už pre kontrolné orgány alebo pre následne v ďalšom obchodnom procese, napríklad pri predaji komodít.

Sféry pôsobenia v procese fumigácie:

  • ošetrenie poľnohospodárskych komodít proti skladovým škodcom (obilniny, strukoviny, olejniny, tabak…)
  • ošetrenie potravinárskych komodít (múka, kakao, koreniny…)
  • priestorové ošetrenie objektov (mlyny, obilné sklady, obilné silá, muzeálne expozície…. )
  • ošetrenie výrobkov z dreva proti drevokaznému hmyzu.