Proces, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky, buď pôsobením chemických látok (chemické dezinfekcia) alebo fyzikálnymi zásahmi (pôsobením tepla alebo žiarenia).

 

Sféry pôsobenia v oblasti chemickej dezinfekcie:

  • bytový fond (povalové priestory pri odstránení trusu holubov, súčasťou služby je aj mechanická očista priestoru)
  • poľnohospodárske podniky (objekty živočíšnej prvovýroby)
  • dopravné prostriedky
  • zdravotnícke zariadenia
  • iné