Spôsob ochrany pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám.

Mechanická ochrana

Vzhľadom na spôsob prezimovania by sa dalo predpokladať, že dôkladným pohrabaním a spálením alebo skompostovaním opadaných listov pagaštana najneskôr do konca marca (v prípade kompostovania musí byť lístie zakryté aspoň 10 cm hrubou vrstvou zeminy) sa dá účinne bojovať proti ploskáčikovi pagaštanovému. Doterajšie skúsenosti to však nepotvrdzujú. Dokonale sa lístie vyhrabať nedá, preto určitý počet kukiel úspešne prezimuje, čo znamená pri rýchlej reprodukcii ploskáčika pagaštanového len znižovanie stavu jeho populácie.

Biologická ochrana

Podľa doterajších pozorovaní nie je škodca účinne obmedzovaný prirodzenými nepriateľmi. Metódy biologickej ochrany sa v súčasnosti nacháchádzajú v rovine výskumu. Technologický postup ošetrenia pagaštana konského predstavuje likvidáciu prvej a druhej generácie ploskáčika pagaštanového. Jedno ošetrenie má znížený efekt vzhľadom na bionómiu škodcu a výskyt fytopatogénnych húb. Chemickú ochranu pagaštanov sťažuje výška stromov, ale aj skutočnosť, že pagaštany sú vo väčšine prípadov vysadené na verejných priestranstvách.

Aplikácia chemických prípravkov sa vykonáva výkonnými vysokotlakovými postrekovačmi až do výšky 30 m, čím sa dosiahne dokonalé ošetrenie kmeňovej a listovej časti stromu.

Návrhy opatrení

  • Na základe praktických skúseností z predchádzajúcich rokov možno proti prvej generácii ploskáčika pagaštanového úspešne zasiahnuť insekticídnym prípravkom s kombinovaným kontaktným a systémovým účinkom likvidujúcim všetky vývojové štádiá škodcu.
  • Na postrek proti druhej generácii ploskáčika pagaštanového je potrebné insekticídny prípravok doplniť o fungicídny prípravok proti fytopatogénnym hubám.
  • Na ochranu účinných látok aplikovaných prípravkov pred dažďom, UV žiarením tepelným rozkladom a odparom je potrebné doplniť postrekovú zmes Aditívum PINOLENE.
  • Pri chemickom ošetrení proti prvej a druhej generácii doporučujeme použiť určitý typ listového hnojiva, ktorého vysoké PH zvyšuje odolnosť listov proti infekcii voči hubovým chorobám.

Výsledky a závery

Spoločnosť AGRONOVA SERVIS, s.r.o.,Levice pôsobí v oblasti chemickej ochrany drevín od roku 1998. Ošetrovanie PAGAŠTANOV KONSKÝCH vykonávame štrnástu sezónu. Úspešnosť zásahov možno hodnotiť ako veľmi dobrú. Dobrý stav chemickej ochrany potvrdzuje skutočnosť, že záujem o záchranu pagaštanov konských naďalej stúpa.

V roku 2011 spoločnosť chemicky ošetrila cca 5000 stromov pagaštana konského vo viacerých lokalitách Slovenska ako Levice, Nitra, Hlohovec, Púchov, Banská Bystrica a iné. Tento počet ošetrených stromov nie je na aktuálne množstvo stromov (cca 25 000 ks) na Slovensku dostatočný.

Vzľadom na stále pretrvávajúci výskyt ploskáčika pagaštanového je potrebné vykonávať chemické ošetrenie celoplošne v rámci celej SR.